Bid

Схема

tenderers:

Список об’єктів Organization

date:

рядок, Date, генерується автоматично

id:

uid, генерується автоматично

status:

рядок

Можливі значення:

  • draft - чернетка, пропозиція не активована

  • active - активна пропозиція

  • invalid - недійсна пропозиція

  • deleted - видалена пропозиція

value:

Value, обов’язково

Правила валідації:

  • Значення amount повинно бути меншим за Tender.value.amout

  • Значення currency повинно бути або відсутнім, або співпадати з Tender.value.currency

  • Значення valueAddedTaxIncluded повинно бути або відсутнім, або співпадати з Tender.value.valueAddedTaxIncluded

selfEligible’:

True, обов’язково

Підтверджує відповідність критеріям прийнятності, встановлених замовником в тендерній документації.

selfQualified:

True, обов’язково

Підтверджує відсутність підстав для відмови від участі відповідно до статті 17 Закону України “Про державні закупівлі”.

subcontractingDetails:
 

рядок

При поданні пропозиції учасник може додати інформацію про субпідрядника, заповнивши текстове поле довільної довжини.

documents:

Список об’єктів Document

parameters:

Список об’єктів Parameter

lotValues:

Список об’єктів LotValue

participationUrl:
 

URL-адреса

Веб-адреса для участі в аукціоні.

Parameter

Схема

code:

рядок, обов’язковий

Код критерію.

value:

float, обов’язково

Значення критерію.

LotValue

Схема

value:

Value, обов’язково

Правила валідації:

  • amount повинно бути меншим, ніж Lot.value.amount

  • currency повинно або бути відсутнім, або відповідати Lot.value.currency

  • valueAddedTaxIncluded повинно або бути відсутнім, або відповідати Lot.value.valueAddedTaxIncluded

relatedLot:

рядок

ID пов’язаного Lot.

date:

рядок, Date, генерується автоматично

subcontractingDetails:
 

рядок

При поданні пропозиції учасник може додати інформацію про субпідрядника, заповнивши текстове поле довільної довжини.

participationUrl:
 

URL-адреса

Веб-адреса для участі в аукціоні.